Rosenbrand Vertalingen - Übersetzungen - Translations

Een goede vertaling
verbindt mensen en
opent werelden.


Rosenbrand Vertalingen

Rosenbrand Vertalingen vertaalt voor u:

  • juridische teksten,
  • diverse teksten op andere vakgebieden,
  • officiële documenten (beëdigde vertalingen),

uit het Engels of het Duits in het Nederlands en vice versa.

Op basis van mijn deskundigheid, mijn jarenlange ervaring plus continue bijscholing en mijn passie voor taal en vertalen kan ik u een vertaling aanbieden die in alle opzichten een getrouwe weergave vormt van het origineel.
Uw tekst is met zorg opgesteld. De vertaling ervan verdient even veel zorg!
Als vertaler en jurist ben ik extra gekwalificeerd voor de vertaling van uw juridische teksten.

Rosenbrand Vertalingen is al sinds 1994 actief (van 2000-2006 gevestigd in Duitsland). Samenwerking met collega's biedt de mogelijkheid van revisie door een 2e vertaler (NEN-EN 15038), van het opvangen van pieken en van het meevertalen van een omvangrijke tekst. Mijn lidmaatschap van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers geeft u de zekerheid van kwaliteit en van werken volgens de erecode (o.a. geheimhoudingsplicht) van het NGTV.

Meer informatie over mijn persoon, de vertalingen die ik verzorg en mijn tarieven is te vinden op deze website.
U kunt natuurlijk ook direct een offerte (alleen voor teksten in Word), cq schatting aanvragen.

Op alle offertes en leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) van toepassing.