Rosenbrand Vertalingen - Übersetzungen - Translations

Een goede vertaling
verbindt mensen en
opent werelden.


Diverse vertalingen

"Voor een goede vertaling is het onderkennen en correct vertalen van vaktaal een essentiële voorwaarde."

Een breed scala aan teksten ...

Te denken valt aan bankafschriften, brochures, flyers, folders, diploma’s en cijferlijsten, emigratiedossiers, functieprofielen, jaarverslagen, medische diagnoses/-prognoses, nieuwsbrieven van bedrijven, persberichten, productbladen, studiegidsen, tijdschriftartikelen, websites, enz.

... op diverse terreinen

Ook kunnen deze teksten betrekking hebben op diverse onderwerpen/vakgebieden.
Zo heb ik sinds 1994 vertalingen gemaakt voor:

Hoe een landrot zich een schip voorstelt ...
ofwel een goed voorbeeld van het belang van het onderkennen van vaktaal !

De bijna ongelimiteerde mogelijkheden van het zoeken op internet, een uitgebreide collectie woordenboeken en naslagwerken en de samenwerking met vakmensen in een bedrijf stellen mij in het algemeen in staat me relatief snel in een bepaald onderwerp/vakgebied in te werken. Indien dit niet mogelijk is -ik beoordeel altijd de te vertalen tekst voordat ik een opdracht aanneem- zal ik dit ook aan u mededelen.
Eenmaal gerechercheerde termen leg ik vast in een database, zodat ik hier bij latere vaak zeer bedrijfsspecifieke vertalingen op terug kan grijpen en een consistent gebruik van de terminologie kan waarborgen.