Rosenbrand Vertalingen - Übersetzungen - Translations

Een goede vertaling
verbindt mensen en
opent werelden.


Astrid Rosenbrand

Astrid Rosenbrand

Rosenbrand Vertalingen wordt gerund door Astrid Rosenbrand.

Diploma’s en beëdiging

Ik ben ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (rbtv) onder nummer 2115, voor de taalcombinaties Duits-Nederlands/Nederlands-Duits en Engels-Nederlands/Nederlands-Engels.

Lidmaatschappen

Ik ben lid van een aantal beroepsorganisaties om alle ontwikkelingen op vertaalgebied en op aanverwante terreinen bij te kunnen houden en zodoende mijn klanten een continue professionele service te kunnen bieden. Hiertoe behoren:

Werkterrein en -ervaring

Ik ben in 1994 gestart als freelance juridisch vertaler. Sindsdien heb ik in opdracht van zowel overheid als bedrijven (inclusief advocaten- en notariskantoren) en particulieren vertalingen van velerlei juridische teksten gemaakt.
In de praktijk bleek dat klanten vaak, bijv. bij de vestiging van een Duits bedrijf op de Nederlandse markt, naast het vertalen van juridische documenten zoals huur- en arbeidsovereenkomsten, ook behoefte hadden aan de vertaling van allerlei andere zaken. Denkt u hierbij aan brochures, teksten voor websites, maar ook aan advertenties in kranten en zelfs kerstkaarten! Omdat deze bedrijven er prijs op stelden om alle vertalingen in één hand te houden, ben ik mijn oorspronkelijk juridische werkterrein gaan uitbreiden om -vaak in nauwe samenwerking met een bedrijf en diens vakmensen- ook laatstgenoemde teksten te vertalen.
Daarnaast heb ik mij in de loop der jaren gespecialiseerd in het vertalen in het Engels van alle voor een emigratiedossier benodigde documenten.
U kunt bij mij een lijst met opdrachtgevers opvragen.